Cấu trúc các khóa học được chia thành 5 nhóm tạo nền tảng chắc chắn cho học viên từ vị trí mới bắt đầu cho đến chuyên gia.

Đây là cấu trúc lý tưởng của chúng tôi trong tương lại gần (1 năm tới) và cũng là mục tiêu phát triển bền vững của Marketing Insider Academy với việc xây dựng hoàn thiện giáo trình đào tạo, phát triển hệ thống giảng viên là các chuyên gia trong các lĩnh vực.

Sau khi hoàn thành 1 kỹ năng cốt lõi (core skills) và 3 kỹ năng chuyên biệt tùy chọn (specialised skills), học viên được trao chứng chỉ MIA. Học viên cũng có thể lựa chọn các kỹ năng nâng cao khác trong cấu trúc giảng dạy của chúng tôi dưới đây.

Marketing Insider Academy phát triển các khóa học trên sự am hiểu về ngành, tính đặc trưng của thị trường Việt Nam và nhu cầu đa dạng của học viên. Các khóa học được chúng tôi xây dựng với các giá trị cốt lõi hữu dụng và hiệu quả, đồng thời luôn được cập nhật và tối ưu với sự phát triển đa dạng, mau chóng của ngành truyền thông tiếp thị trên môi trường số.

* Chúng tôi xin phép được giữ nguyên tên gọi tiếng Anh của các khóa học để đảm bảo tính chuyên môn và đúng khái niệm của ngành.
CORE SKILLS

Marketing Research
Strategic Planning
Customer Understanding
Client Management
Project Management

SPECIALISED SKILLS

Marketing
– Product Management
– Branding Management
– Reputation Management
– Channel Management

Branding
– Brand Audit
– Brand Management

Digital
– Digital Strategy
– Digital Analytics
– Web Strategy
– Web Analytics
– Media Planning
– Customer Experience
– Data-Driven Marketing

Communications
– Content
– Creative
– Event
Video & Influencer Marketing

ADVANCED SKILLS

Advanced Strategy
Emerging Theme
Driving Innovation
Analysis & Decision Making
Leadership


INDUSTRIAL PRACTICE

F&B
Banking
Retail