Chúng tôi tạm thời có một số kênh sau để đón nhận tình cảm của các bạn:

Phàn nàn qua mail: hai@marketinginsider.vn
Phàn nàn trên Facebook: https://www.fb.com/marketinginsidervietnam
Tới tận nơi phàn nàn: Nhà 32.D6 Saigon Pearl
Gọi điện thoại phàn nàn: 0908 796 086

* Thay từ “phàn nàn” bằng bất kỳ từ nào bạn thích. Yêu thương, hỗ trợ hay XXX chẳng hạn.