MARKETING PRINCIPLES là khóa đào tạo nền tảng với mục đích hệ thống hóa kiến thức về Marketing do MIA tổ chức. Qua 10 buổi của khóa học, học viên sẽ:

– Hình dung được bức tranh tổng thể về Marketing Communications ở 2 góc nhìn: doanh nghiệp và đơn vị tư vấn thực thi.
– Hiểu được cái khái niệm căn bản về ngành Marketing Communications.
– Biết các đặt ra các mục tiêu cụ thể trong xây dựng hoạt động Marketing.
– Hiểu rõ hơn về chân dung khách hàng, các công cụ và kênh truyền thông.
– Hiểu về cách phân bổ ngân sách, bài toán về đo lường hiệu quả và tối ưu hoạt động truyền thông.

Đây là những kiến thức nền tảng cần có cho bất kỳ marketers nào dù là ở môi trường client hay agency trước khi đào sâu hơn những kỹ năng khác.

Session 1: What is Marketing?
– Marketing definition
– Scope of Marketing
– Marketing Management task

Session 2: Segmentation & targeting & Positioning
– Core Marketing concepts
– Who markets?
– What is marketed?
– What is Market definition?
– Segmenting & targetung & Positioning”

Session 3: Creaating customer value & satisfaction & loytalty
– Customer database and data marketing
– Building customer value
– Maximize customer lifetime value
– Cultivating customer relationship

Session 4: Conducting Marketing research and forecasting demand
– Analyzing consumer market
– Marketing research process
– Market research system
– Measuring marketing productivity

Session 5: Marketing Mix
– What is Marketing Mix?
– 4Ps & 7Ps
– Product & Price & Place & Promotion

Session 6: Marketing Communication
– What is Marketing Communication & Integrated Marketing communication?
– ATL & BTL & TTL
– Creating Communication appealing materials

Session 7: Marketing strategy & Marketing Plan
– Marketing and customer value
– Business unit strategic planning
– Coporate division planning
– Push & Pull strategy
– Marketing Plan development

Session 8: Budgeting & Implementation & Control
– Budget allocation development
– KPI development
– Agency selection & Control implementation
– Monitoring & Risk control & Crisis Management

Final project.


Khai giảng: 31/10/2017
Địa điểm học: 88 Huỳnh Văn Bánh, P.15, Quận 1
Tuần học 2 buổi vào tối thứ 3 và thứ 5 hằng tuần (7:00 pm đến 9:00 pm)

Ai nên tham dự khóa học này?
– Sinh viên chuyên ngành Marketing & Truyền thông

– Marketers/Digital Advertiser đã làm nghề từ 2 năm muốn hệ thống lại kiến thức tổng quát
– Người đã đi làm, chuyển ngành sang làm Marketing
– Chủ doanh nghiệp hoặc vị trí quản lý đang bắt đầu tìm hiểu và làm về Marketing

Ai không phù hợp?
– Chuyên viên Marketing & Truyền thông đã nhiều năm kinh nghiệm (đang-quá-rảnh)

* Nội dung khóa học được xây dựng trên giáo trình của MBA với sự điều chỉnh của Marketing Insider Academy.
* Tùy theo năng lực của học viên, người hướng dẫn sẽ có kế hoạch huấn luyện phù hợp.


Đăng ký: qua https://goo.gl/forms/bKxDHFvbqEkpTLOr2

hoặc gọi về số 0899 796 086.

Khi đăng ký, vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, năm sinh, địa chỉ và thông tin liên lạc (địa chỉ mail, số điện thoại). Chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn để hướng dẫn cách đăng ký, cách đóng học phí và các điều cần chuẩn bị để chi phí bạn bỏ ra không lãng phí.

Học phí: 5.000.000 đồng/học viên, có thể đóng dưới các hình thức sau:
– Đóng trước ngày 15/10/2017: 4.500.000 đồng/học viên.
– Đóng theo nhóm 3 học viên: 13.000.000 đồng.

Khi chuyển khoản học phí, vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên và môn học đăng ký.

Thông tin chuyển khoản:

+ Lai Thi Thu Ha / Số TK : 608704060162126/ VIB chi nhánh Saigon
+ Lai Thi Thu Ha/ Số TK: 0251002754656/ Vietcombank chi nhánh Bình Tây

 


quynhhoang

Giảng viên hướng dẫn: QUỲNH HOÀNG (Mr.)

Anh Quỳnh tốt nghiệp MBA chuyên ngành Marketing đại học Gilbaran (Úc) và có 10 năm kinh nghiệm làm việc từ agency đến client ở vai trò Xây dựng và quản trị thương hiệu (Branding management), Quản trị truyền thông (Marketing Communication Management), Hoạch định chiến lược truyền thông trực tuyến (Digital Marketing Strategy), Quản trị quan hệ khách hàng (Client service Management),…

Hiện anh là Head of Marketing Service tại Ngân hàng Quốc Tế (VIB).