Chúng tôi quá bận nên chưa kịp tổ chức workshop nào. Các bạn cứ bình tĩnh và quay lại vào 8/8 nha.